Forum INTIS - Merintis Jalan Sunnah Headline Animator

Wednesday, December 30, 2009

Karya ulama agung boleh dinilai..

Prof Dr Mohammed Abullaith menyatakan bahawa perlu wujud perbezaan antara ‘taqdis’ (penyucian) dan juga ‘ihtiram’ (penghormatan). Adalah suatu salah faham jika sesetengah orang meletakkan konsep ‘taqdis’ kepada ulama’ kerana ulama’ bukanlah satu entiti yang agung. ‘Taqdis’ hanya layak pada Allah dan RasulNya. Sedangkan buat ulama’, ‘ihtiram’ yang perlu ditekankan.

sumber : drmaza.com

0 comments: