Forum INTIS - Merintis Jalan Sunnah Headline Animator

Wednesday, December 30, 2009

Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma Was Sifat. Tauhid Tiga Serangkai

Oleh Ustaz Abu Anas Ibn Abd Basir

Akidah tuhan tiga (Trinity) adalah akidah kristian yang menjadikan tuhan kepada tiga iaitu ayah, anak dan malaikat Jibril (Ruh al-Quds). Allah telah mengkafirkan akidah ini dengan firmannya yang bermaksud; ((Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahawa Allah itu salah satu dari tiga. Dan tiadalah tuhan kecuali Allah yang Esa (satu) dan jika mereka tidak berhenti daripada apa yang mereka katakan pasti orang-orang yang kafir dikalangan mereka akan ditimpakan azab yang maha pedih)). Surah al-Maidah; 73.


Adapun pembahagian tauhid kepada tiga ianya adalah pegangan Ahli Sunnah Wal Jama'ah seluruhnya. Yang mana para mukminin ini mengimani ketiga-tiga tauhid ini (Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma Was Sifat)!


Tauhid Rububiyyah; pengangan yang pasti dan kukuh bahawa Allah sahajalah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mentadbir sekalian urusan makhluk tanpa ada sekutu bagi Allah dalam urusan-urusan tersebut.


Tauhid Uluhiyyah; mengesakan Allah taala dengan penuh rendah diri, kecintaan, kekhusyukan dalam sekalian bentuk ibadah yang tiada sekutu baginya.


Tauhid Asma Was Sifat; mengimani dengan penuh keyakinan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah. Dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tanpa Tahrif (merubah), tanpa Taktil (menolak dan menafikan), tanpa Takyif (menyoal kaifiyat) dan tanpa Tamsil (menyamakan).Sila lihat pendetailan perkara ini dalam : http://saifulislam.com/?p=341 bagi mengelakkan tulisan ini menjadi terlalu panjang.


Saya suka meringkaskan penjelasan tentang pembahagian tauhid kepada tiga ini dalam nota-nota penting yang berikut;


1) Pembahagian ini hanyalah bermaksud menjelaskan akidah dan pegangan umat islam yang sebenarnya dan setiap pecahannya itu telah didatangkan contoh-contohnya dalam al-Quran al-Karim juga hadis Nabi yang soheh. Ianya tidak bermaksud bahawa Allah itu ada tiga! Maha suci Allah daripada sebarang kesyirikan!


2) Tauhid itu membawa maksud pengesaan kepada Allah dalam semua perkara. Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma Was Sifat.


Sumber : lobaitampin.blogspot.com

0 comments: